Přednášky

Nabídka přednášek

Přináším žákům a studentům výjimečný projekt s přírodovědecko – zeměpisným přesahem, určeným pro 5. – 9. třídy základních škol, ale také studenty gymnázií a středních škol po celé České republice.

Po stopách Hanzelky a Zikmunda

S dronem kolem světa

Dopady člověka na planetu

Dopady člověka na planetu

Mým cílem je nejen zážitek, ale také motivace ke vzdělání a seberealizaci – přiblížením krás, ale i aktuálních problémů našeho světa. Snažím se tak vést děti k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. Už pan Miroslav Zikmund rád říkával, že cestování je nejpěknější formou vzdělávání.

Velice si vážím každého zúčastněného diváka. I proto dbám na osobní přístup ke každé škole. Mojí snahou je vyhovět veškerým vašim požadavkům a přáním.

Přednášky probíhají ojedinělou formou moderních, multimediálních projekcí, autentických fotografií a reálných videí, za doprovodu zvuků prostřední a naživo kometovaných výkladů.

Vysoké kvality programů po obsahové stránce dosahuji i díky pomoci odborníků z různých řad oborů. Spolupracuji s univerzitami, velvyslanci České republiky po celém světě, klubem Hanzelky a Zikmunda, médii a dalšími.

„Cestování je jediná věc, kterou koupíte a udělá vás bohatší“